Παραδοσιακά εργαλεία

 

  • Εντυποδιανομή,

  • Διαφήμιση σε παραδοσιακά μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδα, περιοδικά),

  • Δελτία Τύπου,

  • Άρθρα