Ειδικές υπηρεσίες

 

  • Διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων (εγκαίνια, events),

  • Σχεδιασμός καινοτόμων προϊόντων- υπηρεσιών,

  • Ανασχεδιασμός των υφιστάμενων προϊόντων,

  • Διαχείριση κρίσεων